ksiega tobiasza

Katalog wyszukanych fraz

dzusta.serwis

Temat: Przyzywanie aniołów - Angelologia
...Nisroch, Haniel, Rekuel, Cerwiel, Amael * Archaniołowie Rafał, Uriel, Michał, Gabriel, Barbiel, Jehudiel, Barachiel, Lucyfer * Aniołowie Faleg, Andachiel, Gabriel, Chajliel 1 Lucyfer sprawował księstwo przed swym upadkiem Archaniołowie Według różnych tradycji różna jest ilość archaniołów. (zob. Archanioł). Znani archaniołowie to Michał, Gabriel, Rafał. Apokalipsa świętego Jana (1, 4), oraz Księga Tobiasza (12,15) mówią, że tylko 7 aniołów znajduje się najbliżej Boga. Również judaizm wyróżnia 7 aniołów wyższego rzędu, są to: Azreael, Azrafael, Dedrach, Gabriel, Michael, Rafael, Szemkiel. Lucyfer (łac. niosący światło) to anioł, który zbuntował się przeciw Bogu. Funkcje aniołów w chrześcijaństwie mają one dwie główne funkcje: * gloryfikującą - wysławiają chwałę i...
Źródło: lilypotter24.fora.pl/a/a,23.htmlTemat: w obliczu aniołów :)
...pierwszy z nich to Psalm 91 w.11-12 "bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień." nie są tu użyte słowa "Anioł Stróż" ale dla mnie anioł który dostał rozkaz od Boga aby strzec mnie codziennie,na wszystkich moich drogach oznacza nikogo innego jak właśnie Anioła Stróża. Drugim fragmentem o którym chciałam wspomnieć jest Księga Tobiasza (jest to historia wielowątkowa więc polecam przeczytać całą księgę ). Tutaj jednym z głównych bohaterów jest anioł Rafał.I znowu nie jest powiedziane że jest On Aniołem Stróżem Tobiasza ale gdzieś na stronie http://www.anielsko.alleluja.pl/ znalazłam określenie Rafała jako wzoru Anioła Stróża. Wydaje mi się że nauka o Aniołach Stróżach opiera się głównie na objawieniach Świętym (mówił o nich...
Źródło: wspolnota.trojmiasto.org.pl/forum/viewtopic.php?t=253


Temat: Kanon Biblii
...40 lat przebywał w ziemi Midian i że w przekazywaniu Prawa Mojżeszowego pewną rolę odegrali aniołowie (Dzieje 7:22, 23, 30, 38)]. Nie jest najważniejsze, w jaki sposób Juda poznał treść orędzia Henocha przeciwko bezbożnym. Wystarczającym dowodem wiarogodności tego sprawozdania jest fakt, że spisał je pod natchnieniem Boga (2 Tymoteusza 3:16). Święty duch Boży czuwał, by Juda nie napisał czegoś, co rozmijałoby się z prawdą. A Księga Tobiasza. Zamiast trzymać się “wzoru zdrowych słów", niektórzy skłaniali się ku “fałszywym opowieściom". Co to za opowieści? Paweł mógł mieć na myśli wyssane z palca legendy, na przykład zawarte w apokryficznej Księdze Tobiasza (Tobita) [
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=534


Temat: Księgi deuterokanoniczne na bis
...pisarzy. Pozostają pod wyraźnym wpływem pogańskich Greków, a czasami posługują się osobliwym językiem i stylem, zupełnie obcym natchnionym Pismom. Dwaj z nich sugerują, że nie są natchnieni (zob. Prolog do Mądrości Syracha oraz 2 Machabejską 2:24-32; 15:37-39, BT). Można więc powiedzieć, iż najlepszych argumentów przeciw kanoniczności apokryfów dostarczają one same. Poniżej omówiono poszczególne księgi. Księga Tobiasza (Tobita). Historia pobożnego Żyda z plemienia Neftalego (Naftalego), który zostaje zesłany do Niniwy. Pewnego razu na oczy spadają mu ptasie odchody, wskutek czego ślepnie. Później wysyła swego syna, także Tobiasza, do Medii po odbiór długu; anioł w ludzkiej postaci prowadzi go do Ekbatany (wg niektórych przekładów do Rages). Po drodze młody Tobiasz zdobywa serce, wątrobę i żółć ryby. Spotyka wdowę,...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2883


Temat: Troszkę po bożemu :D
Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego Księga Sędziów, Księga Rut, dwie księgi Samuela, Dwie Księgi Królewskie, Dwie Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, dwie Księgi Machabejskie.
Źródło: oazaknurow.fora.pl/a/a,617.html


Temat: "slowo natchnione" a "slowo objawione"
Czytałam kiedyś w księdze Tobiasza jak to ptasie odchody oślepiły ojca głównego bohatera. Bóg się objawił (czy to anioł był - już nie pamiętam), ale poradził mu wziąć wątrobę ryby i położyć ją na oczy, a wzrok odzyska. Później w Strażnicy przeczytałam, że niedawno naukowcy odkryli w wątrobie ryby (podana nazwa) składniki, które dziś są wykorzystywane do leczenia chorób oczu. A księga Tobiasza nie jest natchniona bo nie występuje tam imię Boże. Nie natchniona ale słowo było objawione.
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3504


Temat: Wiersze, cytaty i aforyzmy
...to już coś. Kochać to więcej niż coś. A kochać i być kochanym to pełnia. T.Tolis V. Kochać to znaczy dostrzegać w drugiem człowieku dobro, a nie wady. Miłość... wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje... Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13,7-8 Boże, okaż mniej i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Księga Tobiasza 8,7 Cytaty na telegramy ślubne. ?wiat uważa, że zawarcie małżeństwa jest zwieńczeniem wszystkiego, podobnie jak w komedii. A tak na prawdę jest dokładnie na odwrót: małżeństwo to dopiero początek wszystkiego. Anne Sophie Swetchine To co najlepsze jeszcze przed Wami. Robert Browning (1812-1889) Małżeństwo to codzienny trud, lecz miłość przemienia szare...
Źródło: forum.wesele-lodz.pl/viewtopic.php?t=597


Temat: Kanon Pisma Świętego
...także za słuszne dołączyć do niniejszego dekretu wykaz świętych ksiąg, by nie rodziły się wątpliwości co do tego jakie księgi przyjmuje. [DZ 784] Księgi te są następujące: Stary Testament: Pięcioksiąg Mojżesza, to jest Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa; Księga Jozuego, Sędziów, Rut; cztery Księgi Królewskie; dwie księgi Kronik; pierwsza Księga Ezdrasza i druga, zwana Księgą Nehemiasza; Księga Tobiasza, Judyty, Eestery, Joba; Psałterz Dawidowy zawierający 150 Psalmów; Księga Przypowieści, Eklezjastesa, Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości, Mądrość Syracha; Księga Izajasza, Jeremiasza i Barucha, Ezechiela, Daniela; dwunastu mniejszych Proroków, to jest Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza; dwie Księgi Machabejskie,...
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=46


Temat: Inne dzieła gdzie występuje Asmuś
...w opowiadaniu zamieszczonym w A.D.XIII jako Smoluch:) i chyba jeszcze w kilku innych tekstach tego autora. W bodajże XVII wieku Alain Rene Lesage poświęcił mu całą książkę pod jakże oczywistym tytułem "Diabeł Kulawy". Czytałam, nie polecam. Książka to w sumie obyczajówka., sam Asmodeusz nie jest tam ciekawy. Jest to natomiast jeden z tych niewielu demonów wymienionych z imienia w Biblii. Polecam szukać w Starym Testamencie, Księga Tobiasza. Szukać oczywiście fragmentu o Sarze, jak to chciała się powiesić. A z innych, może mały offtop? W filmach występuje także niewielu np. "Demon Hunter", "Gabriel". I piosence Marii Koterbskiej pt. "Asmodeusz". Ponoć Hitler się do niego modliłna swoich czarnych mszach, jeśli je organizował, gdyż Asmodeusz jest ponoć bardzo nieżyczliwy ludziom, ale tym złym lubi...
Źródło: sator.fora.pl/a/a,344.html


Temat: Bóg, religia, sprawy duchowe
no i masz, moja Mama "dziwnym trafem" otwarła Biblię i znalazła to czego chcieliście mimo że wcześniej mówiła że raczej tego nie ma. Zapraszam: Księga Tobiasza 14,5 - 14,6 "I wszystkie narody nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga", a jak ktoś zapewne zapyta zaraz - co z ludźmi którzy zmarli kilkadziesiąt/kilkaset lat temu odpowiedz jest prosta - do tego czasu będą czekać w czyśćcu. Ci zaś którzy narodzili się przed przyjściem Chrystusa zostali wybawieni przez Niego kiedy przeszedł na ziemie "I wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"....
Źródło: winylowi.pl/viewtopic.php?t=1051


Temat: Troszkę po bożemu :D
oraz -Księga Rodzaju, -Księga Wyjścia, -Księga Kapłańska, -Księga Liczb, -Księga Powtórzonego Prawa, -Księga Jozuego -Księga Sędziów, -Księga Rut, -Dwie księgi Samuela, -Dwie Księgi Królewskie, -Dwie Księgi Kronik, -Księga Ezdrasza, -Księga Nehemiasza, - Księga Tobiasza, -Księga Judyty, -Księga Estery, -Dwie Księgi Machabejskie.
Źródło: oazaknurow.fora.pl/a/a,617.html


Temat: Z czym (kim) Ci się kojarzy imię...?
księga Tobiasza Maurycy
Źródło: dziupla.wxv.pl/viewtopic.php?t=62


Temat: Modlitwa i odpusty za dusze w czyśćcu
...to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. 2 Machabejska 12; 40-45 Zwróć uwagę na to, że ani Jezus, ani Paweł, ani Piotr, ani inni apostołowie nie cytują tej księgi. Natomiast wszystkie inne księgi, które są w kanonie żydowskim (ten kanon jest uznawany również przez protestantów) są zacytowane w Nowym Testamencie. Natomiast ani Księga Tobiasza, ani Księga Judyty, ani 2 Księgi Machabejskie, ani Księga Koheleta, ani Mądrości Syracha, ani Księga Barucha nie są cytowanie przez Jezusa. W całym Nowym Testamencie nie ma ani jednego cytatu z tych ksiąg. Oznacza to, że te księgi nie są kanoniczne. Jeżeli coś nie jest oparte na Biblii i głosi co innego niż ona to jest to nieprawdą.
Źródło: zaufaj.fora.pl/a/a,860.html


Temat: BŁĘDY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO zestawienie historyczne
...jako równoznaczny z autorytetem Biblii, co wiąże się z uznaniem "Świętej Tradycji" za cześć objawienia Bożego (1545 r.). - Ostatecznie zatwierdzono chrzest dzieci poprzez polanie im głowy wodą (1545 r.). - Podczas Soboru Trydenckiego zapada decyzja o dodaniu do Pisma Świętego ksiąg apokryficznych (1548 r.). księgi te zwie się je obecnie "wtórnokanonicznymi", z łac."deuterokanonicznymi" i są to: Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, Pierwsza Księga Machabejska, Druga Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha i księga Daniela. Częściowo miało to służyć uwierygodnieniu doktryny katolickiej. - Tradycja Kościoła staje się ważniejszym źródłem objawienia niż Pismo Święte , które znajduje się na indeksie ksiąg zakazanych (1563 r.). XVIII wiek - Wprowadzono...
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=570


Temat: Księga Henocha powinna być częścią Biblii?
...dalej... 2. Data powstania; najpóźniej V-IV wiek przed Chr. To jedziemy: - Księga Koheleta powstała w III wieku. - Pieśń nad Pieśniami powstała w III/II wieku. - Mądrość Syracha, czas powstania II wiek. - Księga Mądrości to oczywiście II wiek - Księga Hiobia to albo V wiek albo nawet III - Księga Judyty to II wiek i co najśmieszniejsze tylko przekład grecki mamy a nie oryginalny. - Księga Barucha to I lub II wiek. - Księga Tobiasza to II wiek. - Księge Daniela naukowcy dziś stawiają różnie, nawet w II wieku. Oczywiście wszystko przed Chrystusem. Idziemy dalej. 3. Chrystocentryczność danego utworu, czyli treść musi znaleźć wypełnienie w Chrystusie i Kościele. - Księga Estery, brak jakiejkolwiek chrystocentrycznosci. - Pieśń nad Pieśniami, to samo co wyżej. Podsumowując. Wiele ksiąg Starego Testamentu trzyma...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3703


Temat: Pismo Świete - kanon i doskonałość
...w Trydencie do Starego Testamentu, skoro te fakty są doskonale znane i można o tym przeczytać we wstępach do poszczególnych ksiąg apkryficznych (deuterokanonicznych) np. w Biblii Tysiąclecia." Ponieważ jest to nieprawda, że te księgi za natchnione uznano na tym soborze i dopiero wtedy dołączono je do Biblii. Świadczy o tym sam dekret z tego soboru. Co do wstępów w Biblii Tysiąclecia do tych ksiąg, to czytamy w nich co następuje: Księga Tobiasza Czas powstania księgi należy umieścić między III a II w. przed Chr. Wskazują na to specyficzne, mądrościowe tendencje księgi i wzmianka o prawie lewiratu, praktykowanym do końca II w. Z drugiej strony autorowi obca jest jeszcze problematyka polityczna i religijna okresu machabejskiego.
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=1472


Temat: Jaki kanon Biblii?
czyli sama Septuagonta, jako taka - nie ma w sobie żadnego autorytetu no to wyjaśnione Sam sobie wyjaśniłeś, a nie przyjąłeś przekazane informacje. Kanon Pisma Świętego ustalił Kościół, a nie Septuaginta. Dalej z przykładami: Księga Tobiasza odpadła, ponieważ pokazuje, że Bóg działa poprzez przedmioty i znaki, czyli np. kadzenia.
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=1897


Temat: Księga Tobiasza
. Księga Tobiasza 4Q; Tb Prolog 1 Księga historii Tobiasza, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela z rodu Asjela, z pokolenia Neftalego, 2 którego uprowadził do niewoli Salmanassar2, król asyryjski, z Tisbe, [z miasta] leżącego na prawo od Kadesz-Neftali, w Górnej Galilei, poniżej Chasor poza drogą na zachód z lewej strony Fogor. 1.Tobiasz zawsze wierny Bogu 3 Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i...
Źródło: x-forum.pl/viewtopic.php?t=633


Temat: Świadkowie Jehowy Jak dużo chodzą po domach ? .
Dizzy a której części ? Powiedz, kto wie lepiej ? :szczerbaty: 1 Księga Machabejska 2 Księga Machabejska Księga Mądrości Mądrość Syracha Księga Tobiasza Księga Judyty Księga Barucha Są to księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu. Protestanci również nie uznają tych ksiąg.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=566652


Temat: : Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje
...Job - Księga Joba Jon - Księga Jonasza Kor - Św. Pawła 1 List do Koryntian Krl - Księgi Królewskie Krn - Kroniki Lb - Księga Liczb Łk - Ewangelia Św. Łukasza Mk - Ewangelia Św. Marka Mt - Ewangelia św. Mateusza Oz - Księga Ozeasza Ps - Księga Psalmów Pwt - Księga Powtórzonego Prawa Rdz - Księga Rodzaju Sdz - Księga Sędziów Sm - 1 Księga Samuela Tb - Księga Tobiasza Tes - Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan Wj - Księga Wyjścia 9. ROZWIĄZANIE INNYCH SKRÓTÓW pd - południe pn - północ por. - porównaj przyp. - przypis śr - środek ts. - to, tak samo war. - wariant(owe) wsch - wschód wyr - wyrażenie zob. - zobacz zach. - zachód zwr. - zwrot Znaki graficzne: = - frazeologizmy tożsame ( ) -...
Źródło: halla.mjollnir.pl/viewtopic.php?t=1910


Temat: Bibliofil
a ja powtórzę za kilkoma osobami- poezja ks. Jana Twardowskiego. CUDO! BOSKIE! WSPANIAŁE- ach, jaki Bóg jest pomysłowy- nie ma to tamto.... :D Księga Tobiasza- jak najbardziej książka pana Maniury :smilewinkgrin: "A mogłem zostać kardynałem" (zmieniony tytuł) pamiętam jak kiedyś, na rekolekcjach, napisano na zakładkach: najciekawszy fragment Biblii: Rdz 1,1- Ap 22,21
Źródło: wolczyn.kapucyni.pl/forum/viewtopic.php?t=42


Temat: z Księgi Tobiasza
Tu sie nie wypowiadam, bo księga Tobiasza nie należy do kanonu Tory. Jezus nie czytał ksiegi Tobiasza. Pozdrawiam.
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=728


Temat: Kanon Biblii
wyznawca_ napisał: ja naprawde bym chcial wiedziec co jest takiego w ksiegach deuterokanonicznych ze niektorzy nie chca ich nawet czytac. czy uwazaja ze tam jest slowo odstepstwa czy co? bardzo prosze kogos o wyjasnienie mi tego. Nie chodzi o to, że nie chcę czytać tzw. ksiąg deuterokanonicznych ST, jak np. księga Tobiasza, ale raczej nie czytam ich z tego względu, iż jest to słowo ludzkie. Owszem, niektóre z tych ksiąg są ciekawe, jednak są one "nienatchnione", dlatego nie traktuję ich na równi z pozostałymi księgami.
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=132


Temat: Konkurs z Tobiasza
Ile księga Tobiasza zawiera wersetów, oraz które zostały dopisane w późniejszych czasach w takim razie dobrze, ze mnie nie będzie:P ale tak na serio to szkoda... i te smsy też nie wchodzą w grę, bo do 20:30 nie będę miała czasu i możliwości odpisania.. no cóż... w każdym razie... Powodzenia życzę wszystkim!:)
Źródło: forumoaza.ugu.pl/viewtopic.php?t=159


Temat: Troszkę po bożemu :D
Oto one: 1 Księga Machabejska (1 Mch); 2 Księga Machabejska (2 Mch); Księga Mądrości (Mdr); Mądrość Syracha (Eklezjastyk) (Syr); Księga Tobiasza (Tb); Księga Judyty (Jdt); Księga Barucha (Bar). 2 List Piotra (2P); 2. List Jana (2J); 3. List Jana (3J); List Judy (Jud); List Jakuba (Jk); List do Hebrajczyków (Hbr); Apokalipsa świętego Jana (Ap).
Źródło: oazaknurow.fora.pl/a/a,617.html


Temat: Księgi deuterokanoniczne na bis
Arius: Pisałem z pamięci, nie uważam by było to dla mnie aż tak ważne, by pamiętać wszystkie apokryfy. O dopiskach o smoku 'wawelskim' w Daniela pamiętam, chodziło mi o całe księgi, faktycznie, Judyty przeoczyłem. EMET: W wydanym sumptem Oficyny Vocatio Tomie "Grecko - Polski Stary Testament KSIĘGI GRECKIE" -- mamy wyłuszczone takie "księgi" jak -- TOBIT - Księga Tobiasza czyli Tobita IOUDITH - Księga Judyty ESTHER - Księga Estery, fragmenty greckie MAKKABAION A' - 1 Księga Machabejska MAKKABAION B' - 2 Księga Machabejska SOFIA SALOMONOS - Księga Mądrości SIRACH - Mądrość Syracha BAROUCH - Księga Barucha, w tym List Jeremiasza DANIEL - Księga Daniela, fragmenty greckie AZARIAS - Azariasz SOUSANNA - Zuzanna BEL KAI DRAKON - Bel i wąż Stephanos, ps. EMET
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2883


Temat: Dlaczego Jezus jest Mesjaszem?
...się płonącemu krzakowi, który co prawda płonął, ale się nie spalał. Anioł Jahwe jest tu również interpretatorem, tłumaczem woli JHWH; Kolejne zadanie anioła, to soteriologia – wybawienie od złego- por wyjście z Egiptu i anioła kroczącego w słupie ognia w nocy i w dymie, czy obłoku w dzień. Wreszcie trzecie zadanie Anioła, to wstawiennictwo (dwukierunkowe: Bóg – człowiek, człowiek – Bóg) – por księga Tobiasza 12,12.15. Póki co, dość tych mądrości. Uważam, że nie trzeba dodatkowych argumentacji z NT, bo każdy na tyle zna tekst, by przekonac się, iż Chrystus Jezus w pełni realizuje oczekiwania Izraela, spełniają się w Nim proroctwa. Sam o Sobie gdzieś mówi: oto tu macie kogoś większego od Salomona, większego od Jonasza. Zobaczymy jakie głosy pojawią się teraz, jakie zapytania wynurzą się z poszukującej natury...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1782


Temat: Kanon Biblii
...zgodnie z własnymi pragnieniami na gromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali uszy; i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku fałszywym opowieściom" (2 Tymoteusza 4:3, 4) Zamiast trzymać się “wzoru zdrowych słów", niektórzy skłamali się ku “fałszywym opowieściom". Co to za opowieści? Paweł mógł mieć na myśli wyssane z palca legendy, na przykład zawarte w apokryficznej Księdze Tobiasza (Tobita). Księga Tobiasza napisana przypuszczalnie w III wieku p.n.e. zawiera pełną przesądów opowieść o Żydzie imieniem Tobiasz. Przypisuje mu moc leczenia oraz wypędzania demonów przy użyciu serca wątroby i żółci pewnych monstrualnej ryby Niewykluczone też, że chodziło o sensacyjne pogłoski, oparte na domysłach. Ponadto pewne osoby - “zgodnie z własnymi pragnieniami" - dawały się zwodzić pod względem...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=534


Temat: O księdze Syracha (wydzielony)
...Żydzi uważali ją za natchnioną; natomiast na słynnym "synodzie" (by użyć chrześcijańskiej terminologii) już za naszej ery Żydzi uznali cały przekład Septuaginty za prawie że sprawkę diabelską (sic! - wtajemniczeni bibliści domyślają się, z jakiego powodu) i ustalili nowy kanon, który przejęli (co do ST rzecz jasna, NT to swoją drogą) protestanci. W tym nowym kanonie nie znalazły się księgi napisane pierwotnie po grecku (jak księga Tobiasza, dwie księgi machabejskie, księga Mądrości, rzeczona Mądrość Syracha i dwie jeszcze, które chwilowo mi wyleciały z głowy), i stąd do dziś w protestanckich tłumaczeniach biblii jest ich brak, co najwyżej są na końcu ale z notką, że to apokryfy (wg biblistów protestanckich rzecz jasna).
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=2349


Temat: Nagrania Ewangelii, które otworzyły mi oczy na świat i ludzi
...w czasach 15:04 2 List do Koryntian 34:45 1 Księga Samuela 2:25:47 List do Galacjan 23:01 2 Księga Samuela 2:00:31 List do Efezjan 21:09 1 Księga królewska 2:23:49 List do Filipian 16:07 2 Księga królewska 2:16:04 List do Kolosan 14:22 1 Księga kronik 2:07:42 1 List do Tesaloniczan 12:24 2 Księga kronik 2:47:07 2 List do Tesaloniczan 6:12 Księga Ezdrasza 44:51 1 List do Tymoteusza 17:52 Księga Neheniasza 1:04:45 2 List do Tymoteusza 11:50 Księga Tobiasza 52:38 List do Tytusa 6:56 Księga Judyty 1:05:06 List do Filemona 3:14 Księga Estery 51:49 List do Hebrajczyków 46:48 1 Księga Machawejska 2:22:25 List Św. Jakuba 16:32 2 Księga Machawejska 1:46:09 1 List Św. Piotra 17:02 Księga Hioba 1:36:28 2 List Św. Piotra 10:33 Księga Psalmów 4:07:35 1 List Św. Jana 15:16 Księga przypowieści Salomona 1:25:21 2 List Św. Jana 1:57 Księga Kaznodziei Salomona 33:12 3 List Jana...
Źródło: otwarci.ok1.pl/viewtopic.php?t=177


Temat: Moje małe "zwiastownie" poprzez Słowo Boże
Księga Tobiasza Niewola, uzdrowienie i hymn dziękczynny Księga ta zawiera opowiadanie o pewnej rodzinie izraelskiej z pokolenia Neftalego, uprowadzonej do niewoli do Niniwy, stolicy Asyrii. Glowa tej rodziny, Tobiasz był człowiekiem równie zamożnym i poważnym, jak i pobożnym. W czasie przesladowań Żydów grzebał on porzucone zwłoki pomordowanych, czym naraził się królowi asyryjskiemu. Nadto spotkało go nieszczęście:...
Źródło: forum.katolicki.net/viewtopic.php?t=3086


Temat: Kod Koranu
...(Joz) - Liber Iosue * Księga Sędziów (Sdz) - Liber Iudicum * Księga Rut (Rt) - Liber Ruth * 1 Księga Samuela (1Sm) - Liber I Samuelis * 2 Księga Samuela (2Sm) - Liber II Samuelis * 1 Księga Królewska (1Krl) - Liber I Regum * 2 Księga Królewska (2Krl) - Liber II Regum * 1 Księga Kronik (1Krn) - Liber I Paralipomenon * 2 Księga Kronik (2Krn) - Liber II Paralipomenon * Księga Ezdrasza (Ezd) - Liber Esdrae * Księga Nehemiasza (Ne) - Liber Nehemiae * Księga Tobiasza (Tb) - Liber Thobis * Księga Judyty (Jd) - Liber Iudith * Księga Estery (Est) - Liber Esther * 1 Księga Machabejska (1Mch) - Liber I Maccabeorum * 2 Księga Machabejska (2Mch) - Liber II Maccabeorum Księgi mądrościowe (dydaktyczne) * Księga Hioba (Hi) - Liber Iob * Księga Psalmów (Ps) - Liber Psalmorum * Księga Przysłów (Prz) - Liber Proverbiorum * Księga Koheleta (Koh) - Liber Ecclesiastes (Ecl) * Pieśń...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=716


Temat: Biblia-czy to tylko zwykła książka napisana przez człowieka?
...Esther, chyba nie zauważyłaś, ze nie rozmawiamy tutaj o apokryfach, ale o tzw. ksiegach deuterokanonicznych, które jak najbardziej są natchnione przez Ducha Świętego. właśnie stamtąd się dowiedziałam o istnieniu ksiąg nienatchnionych Duchem Świętym. No i? Czy Kosciół zalicza do nich te ksiegi: Stary Testament 1) 1 Księga Machabejska ; 2) 2 Księga Machabejska ; 3) Księga Mądrości ; 4) Księga Syracha ; 5) Księga Tobiasza ; 6) Księga Judyty ; 7) Księga Barucha . Nowy Testament: 1) 2 List świętego Piotra ; 2) 2 List świętego Jana ; 3) 3 List świętego Jana ; 4) List Judy ; 5) List Jakuba ; 6) List do Hebrajczyków ; 7) Apokalipsa świętego Jana. Mam w domu Biblię wydawnictwa pallotynów z 1980r z inicjatywy benedyktynów tynieckich, zespół redakcyjny to sami księża i co? nie ma w niej apoktyfów!!! I słusznie. Zdziwił bym się,...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=533


Temat: Jak można wejść w pakt z diabłem i diabła oszukać
...(protestancki) następnie dodaje: Należy także wiedzieć, iż są również inne księgi, które nasi ojcowie nie nazywają „kanoniczne” lecz 'kościelne', to znaczy: Księga Mądrości, zwana Mądrością Salomona, oraz inna Księga Mądrości, zwana Mądrością Syna Syracha, którą łacinnicy nazywają ogólnie Eklezjastyk, co oznacza nie autora tej księgi, lecz charakter tego pisma. Do tej samej kategorii należy Księga Tobiasza i Księga Judyty oraz Księgi Machabejskie. W Nowym Testamencie mała księga, która nazwana jest Księgą Pasterza Hermasa (oraz ta) która nazywa się Dwie Drogi czyli Sąd Piotra. Chcieli oni aby wszystkie te księgi odczytywano w kościołach, lecz nie zwracano się do nich dla ustanawiania doktryny. Inne pisma nazwali „apokryfami”. Nie chcieli, aby je czytano w kościołach. To są te tradycje, które Ojcowie...
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=3485


Temat: Czy piekło istnieje...?
...Tysiątlatce. Dlatego twierdzenie że jest ta księga dla KK równoznaczna z Machabejskimi (które są umieszczone w Tysiąclatce) jest nieuzasadnione. W przypisach do poszczególnych ksiąg Tysiątlatki są różne prawdziwe, pożyteczne informacje jak i stronnicze interpretacje. Nie wdając się w kłótliwość, w rozdzielanie zapałki na czworo... Wstęp (a więc jest to opinia KK) do apokryficznej Księgi TOBIASZA podaje; " Księga TOBIASZA należy do pism wtórnokanonicznych,..." Wstęp do apokr. Ks. JUDYTY podaje; "Księga należy do wtórnokanonicznych." I MECHABEJSKA "Żydzi palestyńscy jednak księgi tej nie przyjęli do swojego kanonu ksiąg świętych. Za natchnioną natomiast uznali ją Żydzi aleksandryjscy,..." II MECH. "Weszła ona tylko do aleksandryjskiego kanonu ksiąg świętych,..." Ks. MĄDROŚCI -...
Źródło: piaskownica.pl/viewtopic.php?t=3254


Temat: Troszkę po bożemu :D
Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Królewska (=1 Sm) 2 Księga Królewska (=2 Sm) 3 Księga Królewska (=1 Krl) 4 Księga Królewska (=2 Krl) 1 Księga Kronik 2 Księga Kronik [1 Księga Ezdrasza]* 2 Księga Ezdrasza (=Ezd + Neh) Księga Estery (dłuższa) Księga Judyty Księga Tobiasza 1 Księga Machabejska 2 Księga Machabejska 3 Księga Machabejska [4 Księga Machabejska] Na fajną stronke trafiłem wszystko tam jest:)
Źródło: oazaknurow.fora.pl/a/a,617.html


Temat: Karmazynowy Krąg - Seria Wcielenia (9)
...Tobiaszem. Są to ekscytujące czasy, wspaniałe czasy, aby istnieć na Ziemi, a równocześnie być tutaj – w tym samym czasie. Muszę Wam opowiedzieć krótką historię o Tobiaszu, bo on przecież też lubi opowiadać historie o nas. Jak wiecie, Tobiasz przeszedł przez wiele, wiele inkarnacji na Ziemi. Ta szczególna, kiedy był nazywany Tobit, znany również jako Tobith albo Tobiasz z księgi Tobiasza (Apokryfy Starego Testamentu – „ Księga Tobiasza“)…to ten…, którego dobrze znaliśmy. Przyglądałem mu się – jakby to powiedzieć – nie byłem w tym czasie obecny fizycznie na Ziemi, przyglądałem mu się z naszego wymiaru. Obserwowałem go. Niektórzy z Was może rozumieją, że – jak to się mówi – Cauldre ma czasami ograniczone spojrzenie na pewne sprawy. Tak więc Tobiasz miał bardzo ograniczone spojrzenie na pewne sprawy...
Źródło: x-forum.pl/viewtopic.php?t=576


Temat: Konkurs z Tobiasza
myślę, że na modłę konkursów diecezjalnych, to by było w stylu: Ile księga Tobiasza zawiera wersetów, oraz które zostały dopisane w późniejszych czasach
Źródło: forumoaza.ugu.pl/viewtopic.php?t=159


Temat: Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki
...uznał zwierzchnosć (oficjalnie równość) tradycji nad Pismem Świetym (co jest zwykłym atakiem na Słowa Jezusa, który potępił tradycję na rzecz Słowa Bożego) 1546 - papież dodaje sobie do kanonu Pisma Świętego ksiegi na podstawie których mogł by uzasadnic modlitwe za umałych (która jest zabroniona w Ewangelii jak i w pozostalych księgach Pisma Świętego) te zmyślone przez papieża ksiegi to ksiegi Machabejskie, księga Judyty, księga Tobiasza, księga Mądrości, ks. Syracha i ks. Barucha.
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1902.html


Temat: Ryszard Mozgol: "Sola haeresis"
...zupełniejszą; ona jest obciosana, nie ma butów ani ostróg; harcuje w trepkach jak ja, gdy byłem mnichem”. Druga Księga Machabejska i Księga Estery „za wiele judaizują i za dużo w nich pogańskich śmieci”. List św. Jakuba przeczący zbawieniu wyłącznie przez wiarę zdaniem Lutra jest „listem słomianym”; podobnie w Liście do Hebrajczyków Luter znajduje jeno „drzewo, słomę i siano razem pomieszane”. Księga Tobiasza chyba herezjarsze się spodobała, bo „jest komedią, w której wiele mówią o kobietach i która zawiera wiele śmieszności i niedorzeczności”. Podobnie wolnomyślicielsko Luter podszedł do Ewangelii, z których prawdziwą jest jedynie napisana przez św. Jana, „przeto należy ją przedkładać nad inne”. Wreszcie o Apokalipsie św. Jana: Nie znajduję nic apostolskiego ani prorockiego w tej...
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,5409.html